TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Phát động “Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012-2013”

Ban Tổ chức hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh (STKT) vừa phát động “Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012-2013”.

Giải pháp dự thi Hội thi STKT là các giải pháp về kỹ thuật (dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, sản phẩm, vật liệu, quy trình công nghệ, biện pháp kỹ thuật…) thuộc các lĩnh vực dự thi, giải quyết được các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực sản xuất, đời sống và phải bảo đảm các tiêu chuẩn đánh giá về: tính mới-tính sáng tạo, khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Các lĩnh vực dự thi bao gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục, đào tạo.
Hồ sơ dự thi được làm thành 3 bộ (làm theo mẫu), mỗi bộ gồm: Phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi, toàn văn giải pháp dự thi. Ngoài ra, tác giả có thể gửi kèm bản nhận xét đánh giá, sơ đồ, hình ảnh mô hình, sản phẩm mẫu, hợp đồng và các tài liệu khác (nếu có). Giải thưởng Hội thi STKT bao gồm 6 giải nhất, mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 12 giải ba, mỗi giải 7 triệu đồng; 20 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng. Thời hạn nộp hồ sơ hội thi STKT đến hết ngày 31-5-2013.