TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Phần mềm quản lý Con dấu tại phòng QLHC về TTXH(PC64) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phần mềm được viết ra nhằm đáp ứng cho nhu cầu tin học hóa công tác quản lý các nghiệp vụ liên quan tới công tác quản lý con dấu tại phòng QLHC về TTXH(PC64) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thể hiện cụ thể như sau:
- Giúp cho việc quản lý sao lưu và trích lục tư liệu của từng con dấu được thuận lợi và dễ dàng hơn.
- Thống kê chi tiết từng loại con dấu trong từng địa bàn.
- Lập các bản báo cáo về ban chỉ huy công an một cách nhanh chóng và chính xác.
Sản phẩm này đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của một phần mềm tin học: thuận tiện, dễ sử dụng, giao diện hướng người dùng, bảo mật, chính xác, nhanh…
+ Một số hình ảnh của sản phẩm: