TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Lễ chuyển giao PM Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý đối tượng