TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ứng dụng mô hình hầm biogas Composite xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tại huyện Châu Đức