TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Triển khai hoạt động trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ khu vực Nam Bộ năm 2015