TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Khai mạc chuỗi hoạt động TechDemo 2015 tại Vũng Tàu